บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ Citi Premier Card

สิทธิประโยชน์ที่มากยิ่งขึ้น เมื่อคุณสมัครบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสูงสุด 4X
  เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซิตี้ พรีเมียร์
 • รับเครดิตเงินคืน 5%
  เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ
 • รับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้วจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
  จำกัด 1 แก้ว/สมาชิกบัตรฯ/เดือน/รวมทุกร้านที่ร่วมรายการ
บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ (Citi Premier Credit Card)
สถาบันการเงินธนาคาร ซิตี้แบงก์
ประเภทบัตรประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร MasterCard
เหมาะสำหรับผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ที่ชอบการเดินทาง
วงเงินและดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด2-5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ10 %, ไม่น้อยกว่า 200 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
สมัครบัตรเสริมได้4 ใบ
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน100 % ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี)18 %
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 4 เท่า เมื่อใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้า
  และร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลก โดยคะแนนไม่มีวันหมดอายุ

 • รับส่วนลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อ
  ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ

 • รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
  ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 เท่า ทุกการใช้จ่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยคะแนนไม่มีวันหมดอายุ

 • บริการที่จอดรถสำรองพิเศษ ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์, พารากอน, เซ็นทรัล ชิดลม เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลพระราม 3 และเดอะมอลล์ บางกะปิ

 • Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน
คะแนนสะสมและของกำนัล
คะแนนสะสม25 บาท/ 2 คะแนน (รับคะแนนสะสม 4 เท่า เมื่อใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลก)
อายุคะแนนสะสมไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
บัตรหลักฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริมฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรหลักฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท/ ปี (ฟรีปีแรก และยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่าย 300,000 บาท/ ปี)
บัตรเสริมฟรีไม่มีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 1,000 บาท/ ปี (ฟรีปีแรก และยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่าย 300,000 บาท/ ปี)
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิ์สมัครบุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท พนักงานข้าราชการ
อายุบัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 ปี
รายได้ขั้นต่ำรายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 30,000 บ./เดือน
เงื่อนไขอื่นๆสำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป
เอกสารสมัครสำหรับคนไทย (พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • หนังสือรับรองรายได้/ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด

 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน


สำหรับคนไทยเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน


สำหรับชาวต่างชาติ (พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน

 • หนังสือรับรองรายได้/ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด

 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน


สำหรับชาวต่างชาติ (เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน