บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ Citi Royal Orchid Plus Select

 • แลกรับสิทธิ์บินฟรี คุ้มค่าทุกการใช้จ่าย บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ ทุกๆ 20 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 ไมล์สะสม เพื่อแลกรับสิทธิ์บินฟรี หรือยกระดับชั้นโดยสารกับการบินไทย
  ออกรอบฟรีสูงสุด 4 ครั้งต่อปี
 • ออกรอบฟรีที่สนามกอล์ฟ Suwan Golf & Country Club ตลอดปี สะดวกสบายทั้งรถและห้องพัก
 • รับบริการลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบิน 2 ครั้งต่อปี และบริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อแสดงบัตรโดยสารของสายการบินไทยสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
บัตรเครดิต บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์(Royal Orchid Plus Select)
สถาบันทางการเงิน ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
ประเภทบัตร ประเภทบัตรร่วมบริการร้านค้า (การบินไทย), บัตรวีซ่า (Signature), มาสเตอร์การ์ด (Signature)
เหมาะสำหรับ คนรักการช้อปปิ้งทั่วไป และคนที่รักการเดินทาง – นักท่องเที่ยว
จุดที่น่าสนใจ
 • ทุกๆ 20 บาทรับ1 คะแนน เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม(คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดไม่มีวันหมดอายุ)
 • บริการ Royal Silk Lounge ฟรีที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อแสดงบัตรเครดิต
วงเงินละดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย 45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ 10 %, ไม่ต่ำกว่า 200 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00% ต่อปี โดยเริ่มคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบ
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน 100 % ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 18 %
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • ทุกๆ 20 บาทรับ1 คะแนน เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม(คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดไม่มีวันหมดอายุ)
 • บริการ Royal Silk Lounge ฟรีที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อแสดงบัตรเครดิต
 • บริการรถลีมูซีนจากบ้านไปสนามบินเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับผ่านบริการการท่องเที่ยวต่างประเทศติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 02-232-2333
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการช่วยเหลือภายในบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 300,000 บาทขึ้นไปต่อรอบบิล 12
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางสูงสุด 25 ล้านบาทเมื่อชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิต
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 20,000 บาทต่อสมาชิกบัตรเครดิตหากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า
 • ค่าตอบแทนสูงสุดคือ 50,000 บาทต่อสมาชิกบัตรเครดิต หากสัมภาระสูญหาย
 • ประกันสินค้าสูงสุด 400,000 บาทต่อครั้งหรือ 120,000 บาทต่อชิ้นหากสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรเครดิตสูญหายหรือเสียหายจากอุบัติเหตุภายใน 30 วัน
คะแนนสะสม 20 บาท/ 1 คะแนน (แลกรับ 1 ไมล์สะสม)
อายุคะแนนสะสม ไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ฟรีตามเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 4,000 บาท / บัตร / ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 300,000 บาทหรือมากกว่า / ปี))
บัตรเสริม ฟรีตามเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000 บาท / บัตร / ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 300,000 บาทหรือมากกว่า / ปี))
ผู้ที่มีสิทธิการสมัคร บุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก 20 – 65 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 30,000 บ./เดือน